Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia

Siłę gospodarki tworzą nie tylko giganci rynkowi. Średni gracze mają często dużo większą dynamikę i przebojem zdobywają sobie miejsce w wielu branżach gospodarki. Jesteśmy partnerem dynamicznie rozwijającym się, solidnym i wiarygodnym finansowo. Dlatego też MTL Dom Stali Nierdzewnej jest firmą od lat docenianą i wyróżnianą w różnorodnych rankingach ogólnopolskich i lokalnych. Ponadto w ocenie firm ubezpieczeniowych takich jak Euler Hermes, Coface czy Atriadius MTL posiada od lat jedne z najwyższych notowań w branży. Znajomość rynku i jego oczekiwań w połączeniu z dyscypliną finansową zapewniła firmie stabilność nawet w okresie zawirowań finansowych w latach 2008 i 2009.

Diamenty miesięcznika Forbes

W lutym 2018 miesięcznik gospodarczy Forbes opublikował już po raz dziesiąty listę przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech latach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość.

W tegorocznej edycji Diamenty Miesięcznika Forbes 2017 spółka MTL osiągając przeciętny wzrost wartości w wysokości 15,15% rocznie znalazła się na 47 miejscu wśród firm z województwa kujawsko-pomorskiego w kategorii przedsiębiorstw z przychodami w przedziale 50 do 250 mln złotych.

Lista Diamentów Forbesa została opracowana wspólnie z ekspertami Wywiadowni Gospodarczej Bisnode Polska. W zestawieniu znalazły się te przedsiębiorstwa, których przeciętny roczny wzrost wartości wynosi co najmniej 15 procent.

Metoda wyceny wartości firmy uwzględniała wyniki finansowe oraz wartość majątku. Do wyceny wykorzystano dane uwzględniające m.in. : poziom sprzedaży, zysk netto, wartość majątku trwałego, zapasów, należności oraz nakładów na inwestycje. Wyróżnienie od miesięcznika Forbes MTL otrzymała pięciokrotnie.

Gazele biznesu

W lutym 2018 miesięcznik gospodarczy Forbes opublikował już po raz dziesiąty listę przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech latach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość.

W tegorocznej edycji Diamenty Miesięcznika Forbes 2017 spółka MTL osiągając przeciętny wzrost wartości w wysokości 15,15% rocznie znalazła się na 47 miejscu wśród firm z województwa kujawsko-pomorskiego w kategorii przedsiębiorstw z przychodami w przedziale 50 do 250 mln złotych.

Lista Diamentów Forbesa została opracowana wspólnie z ekspertami Wywiadowni Gospodarczej Bisnode Polska. W zestawieniu znalazły się te przedsiębiorstwa, których przeciętny roczny wzrost wartości wynosi co najmniej 15 procent.

Metoda wyceny wartości firmy uwzględniała wyniki finansowe oraz wartość majątku. Do wyceny wykorzystano dane uwzględniające m.in. : poziom sprzedaży, zysk netto, wartość majątku trwałego, zapasów, należności oraz nakładów na inwestycje. Wyróżnienie od miesięcznika Forbes MTL otrzymała pięciokrotnie.

Wehikuły czasu - ranking najzdrowszych przedsiębiorstw

Gazeta Prawna „Wehikułami Czasu” – w 2007 roku nagrodziła najbardziej dynamiczne,
tworzące miejsca pracy oraz wiarygodne finansowo firmy, które przenoszą nasz kraj w nową rzeczywistość gospodarczą. Firma MTL znalazła się na 77 miejscu wśród firm z regionu kujowsko-pomorskiego. Ranking przygotowywany był na podstawie analiz Dun & Bradstreet.

W rankingu znalazły się firmy, które spełniły następujące kryteria:

  • złożyły do KRS, opublikowały w Monitorze Polskim B lub udostępniły bezpośrednio wywiadowi Dun and Bradstreet bilans oraz rachunek zysków i strat za 2006 rok;
  • wartość sprzedaży spółki za 2006 rok mieści się w przedziale 10-300 mln zł;
  • wykazały wzrost sprzedaży w ostatnich dwóch latach.

Najlepsze firmy 2007

W 2007 roku redakcja Gazety Bankowej wspólnie z Dun & Bradstreet opracowała rating najlepszych firm w Polsce. Firma MTL – na liście 50 najlepszych firm województwa kujawsko-pomorskiego znalazła się na 16 pozycji!
Kryterium oceny to m.in. ocena wyników finansowych za ostatnie 3 lata. Pod uwagę brano tylko te firmy, które w ostatnim roku obrachunkowym osiągnęły sprzedaż w przedziale od
1 mln do 100 mln dolarów oraz uzyskały dodatni wynik finansowy w latach 2004-2006.

Kolejny czynnik decydujący o obecności w zestawieniu to współczynnik ryzyka niższy niż 4. Lista została uszeregowana według ratingu nadanego przez Dun & Bradstreet.

Oceny dokonano na podstawie wskaźników rentowności, zadłużenia i płynności, a także wskaźnika ryzyka upadłości „Failure Score”. Pod uwagę brano również czynniki pozafinansowe: powiązania kapitałowe i osobowe, informacje o zwyczajach płatniczych
i historię zdarzeń prawnych powiązanych z badanym przedsiębiorstwem.

Legenda

biuro handlowe
magazyn i biuro handlowe
przedstawiciele