Oferta

Stale o strukturze ferrytycznej

Podstawowe cechy stali ferrytycznych to dobra odporność korozyjna, odporność na utlenianie w wysokiej temperaturze, dobra ciągliwość i umiarkowana podatność na kształtowanie.
Ze względu n a swoje właściwości mechaniczne (wyższa granica plastyczności i niższa wytrzymałość na rozciąganie) są one zawsze dostarczane w stanie wyżarzonym. Z powodu swojej dobrej odporności na utlenianie, świetnie sprawdzają się w wysokich temperaturach. Stale o strukturze ferrytycznej są najczęściej wykorzystywane do produkcji urządzeń AGD, sztućców, mis zlewów i suszarek, dekoracyjnych elementów samochodów, zbiorników gorącej wody, rur przegrzewaczy pary oraz kotłów dla rafinerii cukru, kanałów kominowych oraz w przemyśle transportowym.

Stale o strukturze martenzytycznej

Stale martenzytyczne charakteryzują się przede wszystkim wysoką wytrzymałością mechaniczną, twardością i odpornością na ścieranie. Posiadają niską odporność na korozję naprężeniową, niską udarowość i ciągliwość, niską podatność na spawanie i niską spawalność. Ze względu na swoje właściwości stosuje się je przede wszystkim do produkcji ostrzy noży, instrumentów chirurgicznych, elementów do przemysłu chemicznego, a także do produkcji wyposażenia statków morskich , elementów dla lotnictwa i przemysłu zbrojeniowego.

Stale o strukturze austenitycznej

Austenityczne stale nierdzewne stanowią najpopularniejszą grupę wszystkich stali nierdzewnych. Cechuje je przede wszystkim bardzo duża odporność korozyjna, duża ciągliwość, duża podatność na kształtowanie, bardzo dobra spawalność, podatność na korozję naprężeniową, niska przewodniość cieplna i wysoka rozszerzalność cieplna, umacnianie do wysokiej wytrzymałości przez obróbkę plastyczną na zimno oraz brak umocnienia w wyniku obróbki cieplnej. Ze względu na powyższe właściwości, stale austenityczne znajdują zastosowanie w produkcji sprzętu i mebli dla gastronomii, sprzętu AGD, wyposażenia szpitalnego oraz środków transportu. Stanowią również standardowe materiały stosowane w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, papierniczym, budownictwie i architekturze. Stosowane są do budowy instalacji wodociągowych, oczyszczalni ścieków czy do magazynowania skroplonych gazów w temperaturze kriogenicznej, takich jak skroplony gaz ziemny

Stale o strukturze austenityczno-ferrytycznej

Zwane są ogólnie stalami duplex. Cechuje je połączenie większości właściwości stali austenitycznych i ferrytycznych, a zatem przede wszystkim bardzo dobra odporność na korozję, w tym także naprężeniową, wysokie właściwości wytrzymałościowe, dobra udarowość, spawalność, ciągliwość i odporność na ścieranie. Stale ferrytyczno-austenityczne znajdują zastosowanie na urządzeniach dla przemysłu papierniczego, chemicznego i stoczniowego. Najczęściej wykorzystuje się stale duplex do budowy chemikaliowców, do produkcji, transportu i składowania chemikaliów, do budowy instalacji odsiarczania spalin, elementów
i urządzeń pracujących w środowisku wody morskiej, pomp i zaworów na platformach wiertniczych, instalacji do odsalania wody, zbiorników dla przemysłu celulozowo-papierniczego, w przemyśle spożywczym do budowy zbiorników do produkcji wysokosolonych produktów spożywczych a także do budowy mostów i kładek dla pieszych.

Stale umacniane wydzieleniowo

Stale umacniane wydzieleniowo charakteryzują się bardzo wysokimi właściwościami mechanicznymi ale jednocześnie stanowią najmniej popularną grupę. Charakteryzują się umiarkowaną odpornością korozyjną, bardzo wysoką wytrzymałością mechaniczną, zmęczeniową i jednocześnie niską odpornością na korozję naprężeniową, niską ciągliwością
i udarnością, niską podatnością na kształtowanie i niską spawalnością. Ze względu na swoje właściwości, a co za tym idzie – także swoją wysoką cenę – stale utwardzane wydzieleniowo najczęściej wykorzystuje się w przemyśle lotniczym, astronautycznym, zbrojeniowym, chemicznym i spożywczym. Znajdują zastosowane np. w procesie produkcji elementów podwozia samolotów, elementów i zespołów lotniczych, wysokowytrzymałych wałów pomp oraz trzpieni obrotowych zaworów a także kijów golfowych.

Legenda

biuro handlowe
magazyn i biuro handlowe
przedstawiciele