Dotacje unijne

Dotacje unijne

 

Działanie 3.3 z RPO WSL na lata 2014-2020

Spółka MTL zakwalifikowała się do otrzymania dofinansowania i współfinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Legenda

biuro handlowe
magazyn i biuro handlowe