Dotacje unijne

Dotacje unijne

 

Działanie 3.3 z RPO WSL na lata 2014-2020

Spółka MTL zakwalifikowała się do otrzymania dofinansowania i współfinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla MTL Lewandowski Dariusz, Kamiński Robert, Pitulski Piotr Spółka Jawna
Nazwa projektu: POIR.03.04.00-04-0061/20
Cel projektu: Uzyskanie wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek pandemii COVID-19

Działanie w zakresie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jako Wsparcie Innowacji w przedsiębiorstwach w ramach działania Dotacji na kapitał obrotowy

Wartość dofinansowania ogółem: 78 293,65 PLN

Dofinansowanie zostało udzielone w ramach pomocy publicznej powiązanej ze spadkiem obrotów spowodowanych pandemią COVID-19

Legenda

biuro handlowe
magazyn i biuro handlowe