aktualności

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA – WEWNĘTRZNE ZALECENIA

13 marca 2020

W odpowiedzi na liczne sygnały i zapytania, jakie do nas dochodzą, informujemy, że oba nasze magazyny oraz wszystkie oddziały pracują bez zakłóceń. Jednakże w związku z wyjątkową i szybko zmieniającą się sytuacją, wprowadziliśmy podwyższone standardy sanitarne, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa naszych kontrahentów oraz pracowników firmy.

Zalecamy między innymi:

– stosowanie maseczek ochronnych oraz rękawiczek przez kierowców,

– zakaz witania się za pomocą uścisku dłoni,

– ograniczenia w zakresie spotkań z kontrahentami,

– ograniczenie do niezbędnego minimum czasu przebywania klientów czy przewoźników w pomieszczeniach biurowych,

– kierowcy podczas rozładunku powinni pozostać w obrębie pojazdu,

– w przypadku konieczności kontaktu prosimy o zachowanie minimalnego dystansu od rozmówcy nie mniejszego niż 2 m

W przypadku nieprzestrzegania powyższych zaleceń bądź wystąpienia zachowań podnoszących ryzyko zarażenia, pracownicy MTL są upoważnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom postronnym przebywającym na terenie firmy.

Legenda

biuro handlowe
magazyn i biuro handlowe