aktualności

Seminarium „Stale nierdzewne w konstrukcjach stalowych”

3 kwietnia 2015

Stowarzyszenie Stal Nierdzewna zaprasza na seminarium „Stale nierdzewne w konstrukcjach stalowych”, które odbędzie się 10 czerwca 2015 r. w ramach corocznych targów Metalforum.

Branżowe seminaria poświęcone stalom nierdzewnym od wielu lat cieszą się zainteresowaniem słuchaczy. Każde z nich poświęcone jest konkretnemu tematowi przewodniemu, np. stale duplex, gospodarka wodna, architektura, budownictwo i konstrukcje branża motoryzacyjna i transport. Uczestnikami wykładów są użytkownicy stali, inwestorzy, dystrybutorzy, przedstawiciele wielu branż gospodarki.

Tegoroczne seminarium poświęcone będzie stalom nierdzewnym w konstrukcjach stalowych, a wśród prelegentów znajdą się zarówno specjaliści z Polski (Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska), jak i z zagranicy (Steel Construction Institute), a także przedstawiciele europejskich firm producenckich i polskich firm wykonawczych.

Szczegóły dotyczące wydarzenia znaleźć można na stronie www.stalenierdzewne.pl. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w seminarium proszone są o wysyłanie formularzy zgłoszeniowych na adres: ssn@stalenierdzewne.pl do 29 maja 2015 r. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział jest bezpłatny.

Legenda

biuro handlowe
magazyn i biuro handlowe