aktualności

Czynniki wpływające na zmienność cen stali nierdzewnych w Polsce

29 października 2021

Cena stali nierdzewnej w Polsce regularnie ulega różnym wahaniom. Inwestorzy, którzy są zainteresowani jej zakupem bardzo często stawiają sobie pytanie z czego to wynika, co decyduje o tym, że cena rośnie bądź spada. Warto się temu przyjrzeć, ponieważ można mówić o kilku podstawowych czynnikach, które będą decydować o tych wahaniach. Jeśli ktoś potrzebuje do swojej inwestycji kupić stal, warto by wiedział wcześniej jakich cen może się spodziewać.

Zakupy stali – planowanie jak gra w ruletkę?

Niektórzy twierdzą, że robienie prognoz, co do cen stali może przypominać grę w ruletę. Faktycznie bardzo często te wahania są dość znaczne, pojawiają się nagle, a dodatkowo w grę wchodzi materiał, który jest stosunkowo drogi więc zmiana terminu zakupu może znacząco różnicować cenę, co będzie powodowało sporą różnicę na całej inwestycji. Wystarczy wspomnieć, że zmiany ceny w ciągu 10 miesięcy 2021 roku sięgnęły 100%. Dlatego niezależnie czy to stal nierdzewna, czy aluminium to materiały te narażone są na spore wahania cen, dlatego warto krótko scharakteryzować te czynniki, które na owe wahania mogą wpływać.

stal nierdzewna

Surowce z decydującym wpływem na cenę

Kolejny ważny czynnik, który będzie wpływał na cenę to kwestia podstawowych surowców, które odpowiadają za wartość duplex wpływ będzie miała cena bazowa, która w ostatnim roku uległa znaczącemu wzrostowi oraz cena dodatków stopowych, które także będą miały wpływ na cenę. Połączenie tych dwóch sum będzie decydować ostatecznie o cenie jaką będzie miała stal. Jeśli chodzi o takie produkty jak stal szlachetna czy stal żaroodporna dodatki stopowe ulegają dużym wahaniom co związane jest z tym jak zmieniają się nastroje na rynkach finansowych. Istotne będzie tutaj między innymi to jak fundusze inwestycyjne będą prognozować zachowania na giełdach towarowych tych surowców, które będą stanowić element składowy stali. Oczywiście na cenę stali wpływać będzie również stosunek cen w przypadku walut USD/EUR, USD/PLN, EUR/PLN

Jak wygląda popyt na stal?

Kolejny istotny czynnik, który będzie wpływał na wahania cen to popyt. Dotyczy to praktycznie każdej branży i nie inaczej to wygląda jeśli w grę wchodzą blachy nierdzewnej, rury spawane, stal austenityczna czy inne rodzaje stali. Tutaj również ostateczna cena będzie uzależniona od tego jak będzie wyglądać popyt. Wysokość sprzedaży będzie bezpośrednio związana z tym jak funkcjonuje rynek inwestycji. W związku z tym, że w grę wchodzi kwestia inwestycji, należy również brać pod uwagę to, że ich funkcjonowanie, ich ilość uzależniona będzie od wielu różnych czynników, w tym między innymi od panujących nastrojów czy sytuacji na rynku kredytów. Jeśli koszty kredytów będą niskie będzie to zachęcało do większej ilości inwestycji, a to będzie wymagało dostarczenia większej ilości stali. Jeśli tak się stanie to i wahania cen jakie będzie miał skład stali kwasoodpornych będą zauważalne.

Zmiany w wartości złotego

Sprawdzony dostawca stali, który będzie chciał zagwarantować klientom dobry produkt w atrakcyjnej cenie musi zdawać sobie sprawę z tego, że na cenę stali wpływ będzie miała również sytuacja na rynku walutowym. Polska jako odbiorca stali z importu musi brać pod uwagę to, że wahania waluty będą miały wpływ na cenę. Najwięcej stali pochodzi z UE, dlatego kluczowe znaczenie ma stosunek ceny złotego do euro. Polska niestety jako gospodarka wschodząca bardzo często traci na wartości w momencie kryzysowych sytuacji na rynku i dlatego niekiedy jest tak, że rynkowa obniżka stali w UE jest znacząca, a w Polsce jest ona mniejsza, ponieważ jednocześnie drożeje u nas Euro, co sprawia, że Polscy dostawcy nie są w stanie zagwarantować klientom o tyle niższej ceny jak to się dzieje na rynkach europejskich. Szczególnie powinno się zwrócić uwagę na to jakie nastroje panują w stosunku do dolara, to bowiem w tej walucie są notowane i zawierane kontrakty na metale.

Regulacje celno skarbowe i wpływ na cenę stali

Ostatnia kwestia, na którą warto zwrócić uwagę to zmieniające się regulacje celno skarbowe. To bardzo dynamiczne zmiany, które sprawiają, że ceny stali mogą się zmieniać. Wystarczy wymienić wprowadzane przez Chiny cła eksportowe czy implementowane przez EU cła antydumpingowe, antysubsydacyjne. Stosowanie rozwiązań, które mają chronić rynek europejski, to również jeden z czynników, które mają wpływ na cenę. Nie można zapominać o polityce. Walka między największymi mocarstwami i typowo polityczne decyzje dotyczące nakładania ceł mogą mieć istotny wpływ na to jakie wahania na rynku stali notujemy. Dlatego wszelkie wahania, które notować możemy w świecie polityki mogą mieć istotny wpływ na to jak wyglądać będą ceny stali w kolejnych tygodniach i miesiącach.

 
Czynników, które ostatecznie mogą decydować o cenie stali nierdzewnej jest więc bardzo wiele, a za każdym z tych czynników stoją dodatkowe kwestie, które mają wpływ na te czynniki. Tak buduje się spirala zależności, która ostatecznie decyduje o tym jak wygląda cena stali w naszym kraju.

Legenda

biuro handlowe
magazyn i biuro handlowe