Nagrody

Kariera

Nazwa stanowiska

Wejdź i sprawdź aktualne rekrutacje.

więcej

Kontakt

MTL Lewandowski, Kamiński, Pitulski
Spółka jawna


ul. Chrzanowskiego 29
87-100 Toruń

Godziny otwarcia:
7.30 - 15.30

Oddziały:
 • Gdańsk
 • Poznań
 • Chorzów
 • Warszawa
więcej

Nasze nagrody

MTL – DIAMENT FORBESA 2015

Miesięcznik gospodarczy Forbes opublikował w lutowym wydaniu listę przedsiębiorstw, które w latach  2011-2013 najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość.

Spółka MTL osiągając przeciętny wzrost wartości w wysokości 20,24% rocznie znalazła się na 16 miejscu wśród firm z województwa kujawsko-pomorskiego w kategorii przedsiębiorstw z przychodami w przedziale 50 do 250 mln złotych.

Lista „Diamentów Forbesa 2015” została opracowana wspólnie z ekspertami  Wywiadowni Gospodarczej Bisnode Polska. W zestawieniu znalazły się te przedsiębiorstwa, których przeciętny roczny wzrost wartości wynosi co najmniej 15 procent.

Metoda wyceny wartości firmy uwzględniała wyniki finansowe oraz wartość majątku. Do wyceny wykorzystano dane uwzględniające m.in. : poziom sprzedaży, zysk netto, wartość majątku trwałego, zapasów, należności oraz nakładów na inwestycje.

Gazela Biznesu – 2014

MTL został wyróżniony tytułem GAZELI BIZNESU 2014 w XV edycji rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm. Już po raz dziewiąty przedstawiciele spółki MTL mieli przyjemność odebrać to wyróżnienie . Wzrost przychodów spółki w latach 2011/2013 wyniósł 150%. Wynik ten zapewnił firmie 49 miejsce wśród 243 firm wyróżnionych w województwie kujawsko-pomorskim i 1163 miejsce pośród 4304 firm w rankingu ogólnopolskim.

Wyróżnienie to skłania nas do wyrażenia podziękowań dla klientów za zaufanie jakim obdarzyli naszą spółkę powierzając nam realizację dostaw, dostawców za wsparcie, bez którego nie było by możliwe osiągniecie takiego rezultatu, oraz załodze MTL, która z niesłabnącym zaangażowaniem buduje pozycję spółki w rynku stali nierdzewnych.

Gazela Biznesu – 2013

MTL został wyróżniony tytułem Gazeli Biznesu w 14 edycji rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm. Wzrost przychodów spółki w latach 2010/2012 wyniósł 184%. Z takim rezultatem spółka MTL uplasowała się na 28 miejscu wśród 248 firm wyróżnionych w województwie kujawsko-pomorskim i 631 miejscu na 4272 firmy w rankingu ogólnopolskim.

Kryteria rankingu :
- rozpoczęcie działalności przed 2010 rokiem i nieprzerwane jej prowadzenie do dziś
- badana firma w latach 2010-2012 ani razu nie mogła odnieść straty
- we wszystkich badanych latach firma musiała odnotowywać wzrost przychodów
- w roku 2010 przychody nie mniejsze niż 3 mln zł i nie większe niż 200 mln zł.
- przynajmniej od roku 2010 firma publikowała wyniki finansowe w „Monitorze Polskim B” lub udostępniała je firmie Coface albo redakcji „Pulsu Biznesu”

„MTL” DIAMENTEM FORBESA 2013

Miesięcznik gospodarczy Forbes opublikował w lutowym wydaniu listę przedsiębiorstw, które w latach  2009-2011 najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość.

Spółka MTL osiągając przeciętny wzrost wartości w wysokości 28,56% rocznie znalazła się na 10 miejscu wśród firm z województwa kujawsko-pomorskiego w kategorii przedsiębiorstw z przychodami w przedziale 50 do 250 mln złotych.

Lista „Diamentów Forbesa 2012” została opracowana wspólnie z ekspertami  Wywiadowni Gospodarczej Bisnode Polska. W zestawieniu znalazły się te przedsiębiorstwa, których przeciętny roczny wzrost wartości wynosi co najmniej 15 procent.

Metoda wyceny wartości firmy uwzględniała wyniki finansowe oraz wartość majątku. Do wyceny wykorzystano dane uwzględniające m.in. : poziom sprzedaży, zysk netto, wartość majątku trwałego, zapasów, należności oraz nakładów na inwestycje.

 

GAZELA BIZNESU – 2012

Jak co roku ranking został przygotowany na zlecenie „Pulsu Biznesu” przez wywiadownię gospodarczą Coface Poland, w celu promocji najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm.

Z ogromną przyjemnością informujemy, że „MTL” został wyróżniony w 13 edycji „Gazel Biznesu” i zajął 42 miejsce wśród 274 firm z województwa kujawsko-pomorskiego osiągając wzrost przychodów o blisko 189% w badanym okresie.

Firmy nagrodzone w tegorocznej edycji , w roku 2009 musiały osiągnąć sprzedaż nie mniejszą niż 3 mln złotych i nie większą niż 200 mln złotych, w latach 2009-2011 ani razu nie odnotować straty, oraz  z roku na rok wykazywać przyrosty sprzedaży.

Uroczysta gala wręczenia wyróżnień laureatom odbędzie się 6 lutego 2013 w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.

Diamenty Forbesa 2009

Miesięcznik gospodarczy FORBES ogłosił ranking polskich przedsiębiorstw najszybciej zwiększających swoją wartość w ostatnich trzech latach, przygotowany we współpracy z Wywiadownią Gospodarczą Dun& Bradstreet.

Spółka MTL znalazła się na 11. pozycji w elitarnym gronie firm z województwa kujawsko-pomorskiego, które zdobyły tytuł Diamentu Forbesa 2009.

Lista opracowana została na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firm, uwzględniającej wyniki finansowe oraz wartość majątku. Do wyceny wykorzystano dane z lat 2005–2007 uwzględniające m. in.: poziom sprzedaży, zysk netto, wartość majątku trwałego, zapasów, należności oraz nakładów na inwestycje. (FORBES nr 2/2009).

 

Gazele biznesu 2008

„Puls Biznesu” już po raz dziewiąty opublikował ranking Gazel Biznesu. Gazele Biznesu to lista firm dynamicznych i wiarygodnych. Najwyższe miejsca zajmują na niej przedsiębiorstwa, które w roku 2007 wykazały największy wzrost obrotów w stosunku do roku 2005. Jak w roku poprzednim listę opracowała grupa Coface Poland.

Spółka MTL znalazła się na 11. miejscu wśród firm województwa kujawsko-pomorskiego osiągając 3-krotny (!) wzrost przychodów.

Nagrodę wręczono podczas uroczystej konferencji z udziałem m.in. Prezydenta Miasta Torunia i przedstawicieli „Pulsu Biznesu” w zabytkowych wnętrzach Dworu Artusa w Toruniu.

 

MTL na 16 pozycji Ratingu Najlepsze Firmy 2007

Redakcja Gazety Bankowej wspólnie z Dun & Bradstreet opracowała rating najlepszych firm w Polsce. Firma MTL – na liście 50 najlepszych firm województwa kujawsko-pomorskiego znalazła się na 16 pozycji!

Kryterium oceny to m.in. ocena wyników finansowych za ostatnie 3 lata. Podobnie jak w latach poprzednich, pod uwagę brano tylko te firmy, które w ostatnim roku obrachunkowym osiągnęły sprzedaż w przedziale od 1 mln do 100 mln dolarów oraz uzyskały dodatni wynik finansowy w latach 2004-2006.
Kolejny czynnik decydujący o obecności w zestawieniu to współczynnik ryzyka niższy niż 4. Lista została uszeregowana według ratingu nadanego przez Dun & Bradstreet.

Oce­ny do­ko­na­no na pod­sta­wie wskaź­ni­ków ren­tow­no­ści, za­dłu­że­nia i płyn­no­ści, a tak­że wskaź­ni­ka ry­zy­ka upa­dło­ści „Fa­ilu­re Sco­re”. Pod uwa­gę bra­no rów­nież czyn­ni­ki po­za­fi­nan­so­we: po­wią­za­nia ka­pi­ta­ło­we i oso­bo­we, in­for­ma­cje o zwy­cza­jach płat­ni­czych i hi­sto­rię zda­rzeń praw­nych po­wią­za­nych z ba­da­nym przed­się­bior­stwem.

 

Gazele Biznesu 2007

Ranking GAZELE BIZNESU od ponad 8 lat promuje firmy, które działają w sposób przejrzysty. Stąd przedsiębiorstwa, które się w nim znajdują są oceniane nie tylko jako sprawdzone, kwalifikowane oraz wiarygodne ale także takie, które preferują solidność i jawność działania.

Spółka MTL w porównywanym okresie 2006/2004 osiągnęła 108% wzrost sprzedaży, przez co w rankingu ogólnopolskim GAZELE BIZNESU zajęła 498 miejsce!

Wynik finansowy potwierdzający dynamiczny rozwój, ale także poświadczona wiarygodność to podstawowe kryteria jakie wywiadownia gospodarcza COFFACE POLSKA uwzględniała w opracowywaniu listy.

Ocenie podlegały wyniki z lat 2004-2006, w których kandydaci powinni osiągać stały wzrost obrotów i odnotowywać zyski.

 

Wehikuły Czasu – ranking najzdrowszych przedsiębiorstw

Siłę gospodarki tworzą nie tylko największe firmy. Duże spółki mogą pozazdrościć dynamiki młodym często przedsiębiorcom, przebojem zdobywającym sobie miejsce w wielu branżach gospodarki. Spółka MTL w województwie kujawsko-pomorskim w rankingu WEHIKUŁY CZASU znalazła się na 77 miejscu!

Gazeta Prawna „Wehikułami Czasu” – po raz pierwszy w tym roku nagrodziła najbardziej dynamiczne, tworzące miejsca pracy oraz wiarygodne finansowo firmy, które przenoszą nasz kraj w nową rzeczywistość gospodarczą.Ranking przygotowywany był na podstawie analiz Dun & Bradstreet.

W rankingu znalazły się firmy, które spełniły kryteria:

 • złożyły do KRS, opublikowały w Monitorze Polskim B lub udostępniły bezpośrednio wywiadowi Dun and Bradstreet bilans oraz rachunek zysków i strat za 2006 rok;
 • wartość sprzedaży spółki za 2006 rok mieści się w przedziale 10-300 mln zł;
 • wykazały wzrost sprzedaży w ostatnich dwóch latach.

 

GAZELE BIZNESU 2006

Lista GAZELE BIZNESU 2006, po raz siódmy została opublikowana przez redakcję dziennika biznesowego PULS BIZNESU w grudniu ubiegłego roku. W tegorocznej edycji na liście znalazły się 3404 firmy.

Spółka MTL w ocenie parametrów ekonomicznych z okresu 2003-2005 w znalazła się na 1321 miejscu listy ogólnopolskiej.

Rozdanie certyfikatów odbywa się w poszczególnych regionach Polski – od grudnia 2006 do maja 2007.

W dniu 18 kwietnia 2007 roku na uroczystej gali województwa kujawsko-pomorskiego, w Teatrze im. Wiliama Horzycy w Toruniu – Spółka MTL odebrała certyfikat potwierdzający przynależność do elitarnego Klubu Gazel Biznesu – grona najbardziej dynamicznie rozwijających się firm.

 

Gazele Biznesu 2005

To już szósta edycja rankingu, przygotowywanego przez Puls Biznesu i międzynarodową wywiadownię gospodarczą Coface Intercredit Poland. W tym roku na liście znalazło się 3 108 przedsiębiorstw.

Spółka MTL w rankingu ogólnopolskim zajęła 773 miejsce.

Do rankingu mogła zakwalifikować się firma, która: w kolejnych latach 2002, 2003, 2004 wykazywała dodatni wynik finansowy; w latach 2002-2004 z roku na rok wykazywała wzrost sprzedaży; poziom sprzedaży w roku 2002 kształtował się w przedziale 3 – 300 mln zł; publikuje swoje sprawozdania finansowe w Monitorze Polskim B, składa je do akt rejestrowych firmy lub udostępniła je redakcji Pulsu Biznesu.

 

Strefa klienta

 • Ogólne warunki sprzedaży
 • Tabela gatunków stali
 • Tabela gatunków aluminium
 • Rury calowe
 • Tabela przeliczników rur
 • Tabela teoretycznych wag arkuszy blach
 • Katalogi

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zamknij
* - pola wymagane